Disclaimer

Europadventuretours B.V. sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten ontleend worden. Dit bericht is uitsluitend voor de (rechts) persoon aan welke het is gericht. Het kan vertrouwelijke of alleen voor deze (rechts)persoon bestemde informatie bevatten die niet mag worden geopenbaard. Als dit bericht niet voor u bestemd is, mag u de ontvangen informatie niet lezen, gebruiken, verspreiden of kopiëren. Als u dit bericht abusievelijk hebt ontvangen, gelieve het te deleten en contact op te nemen met de afzender. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Europadventuretours B.V. is statutair gevestigd te Enschede en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52308693. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals weergegeven op onze website. In onze Algemene Voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.